Finansowanie sportu dzieci i młodzieży


Sport młodzieżowy jest w Polsce bardzo dobrze dofinansowany. Z jednej strony na rozwój sportowy młodzieży przekazywane są środki z Budżetu Państwa, z drugiej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z trzeciej zaś z lokalnych budżetów samorządowych. Kolejnymi źródłami finansowania sportu dzieci i młodzieży są prywatne budżety domowe, czyli mówiąc prosto comiesięczne wpłaty rodziców do klubów sportowych. Sport młodzieżowy jest też coraz chętnie dotowany przez prywatne jak i państwowe firmy w ramach swoich działań CSR czy sponsoringowych.

Poniżej chciałem przedstawić programy jakie w ramach finansowania sportu dzieci i młodzieży posiada Ministerstwo Sportu, które co roku w formie dofinansowania udziela setki dotacji na prowadzenia zajęć w zakresie sportu i kultury fizycznej najmłodszego pokolenia Polaków.

Środki te przeznaczane są na działalność wielu małych i lokalnych klubów sportowych, zajęć prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach czy na wydarzenia organizowane przez znanych sportowców, którzy upowszechniają kulturę fizyczną poprzez organizację wydarzeń.

Sposób finansowania wprowadzony przez Ministerstwo Sportu jest bardzo przejrzysty. Jeśli starasz się o dotację musisz mieć swój wkład własny. To równocześnie zachęca wszystkie podmioty składające swoje wnioski do działań sponsoringowych prowadzonych na najniższym poziomie uczniowskich klubów sportowych, w których niejednokrotnie 1 osoba trenera jest zarówno kierownikiem drużyny, prezesem klubu, marketingowcem i PR-owcem w jednym.

Aby pomóc zorientować się w ilości konkursów jakie na 2020 rok Ministerstwo Sportu przygotowało i wiele z nich już rozstrzygnęło załączam pełną listę poniżej. Jeśli w tym roku nie złożyliście swojego wniosku to z pewnością możecie przygotować się na rozdanie 2021, które ruszy już za pół roku. Ten czas można przeznaczyć na dobre planowanie działań, pozyskanie środków i na przygotowanie dobrego wniosku, który nie zostanie odrzucony w ocenie formalnej.

Programy dofinansowania Ministerstwa Sportu w 2020 roku:

- Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w 2020 roku.

- Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.

- Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020.

- Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich.

- Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2020 roku.

- Program zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

- Program zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

- Program „Sportowe Wakacje +”.

- Program „Sport dla Wszystkich”.

- Program "Klub".

- Program „Szkolny Klub Sportowy”.

- Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, zadania – „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”

- Program Lokalny Animator Sportu - działania prowadzone na Orlikach

Do listy programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu należy doliczyć również programy grantów i dofinansowań oraz dotacji, które udzielane są przez lokalne samorządy ze środków Gmin oraz środków lokalnych programów antyalkoholowych, a także inne formy finansowania sportu młodzieżowego.

- Finansowanie sportu dzieci i młodzieży ze środków Jednostek Samorządu Terytorialnego.

- Finansowanie sportu młodzieżowego z budżetów domowych.

- Finansowanie sportu młodzieżowego z budżetów firm prywatnych i państwowych.

- Programy związków sportowych.

- Szkoły Mistrzostwa Sportowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze