FinansowanieSportu.pl - ruszam z blogiem


Sport jest współcześnie zjawiskiem wszechobecnym. Projekt FinansowanieSportu.pl to efekt wielu lat pracy w branży sportowej oraz przemyśleń dotyczących finansowania tak ważnej dla społeczeństwa gałęzi gospodarki. To również kwestia, która wpływa na życie społeczne i coraz częściej poruszana jest na różnych szczeblach władzy, życia i biznesu. Dla niektórych ludzi sport stanowi sposób spędzania wolnego czasu czy dbania o zdrowie, natomiast dla innych jest źródłem utrzymania. Dlatego tak ważne jest aby podstawy prawno-finansowe były jasne dla wielu osób pracujących w biznesie sportowym.
Przygotowując ten blog zamierzam przybliżać i wyjaśniać zasady finansowania sportu, tak aby stały się one jasne i czytelne oraz aby każdy kto będzie śledził FinansowanieSportu.pl znalazł odpowiedzi na swoje pytania.

Zagadnienie finansowania sportu jest bardzo złożoną materią, która opisywana jest coraz częściej przez badaczy oraz praktyków pracujących w biznesie sportowym. Kwestie sponsoringu i marketingu, które powiązane są z finansowaniem stają się coraz częściej tematem konferencji zarówno naukowych jak i branżowych.

Sport w Polsce finansowany jest z wielu źródeł. Głównym są środki pochodzące z Jednostek Samorządu Terytorialnego. Stanowią one znaczący wkład w rozwój sportu zarówno profesjonalnego jak i amatorskiego i powszechnego. Można powiedzieć, że środki JST to około 70% wszystkich pieniędzy funkcjonujących w branży sportowej.

Mamy również prywatne firmy, które finansują sport, spółki skarbu państwa, Ministerstwo Sportu oraz środki Unii Europejskiej, pieniądze pochodzące z domowych budżetów, darowizny, 1% podatku dla stowarzyszeń i fundacji prowadzących kluby sportowe, środki z działalności statutowych i gospodarczych podmiotów sportowych oraz coraz częściej w sporcie profesjonalnym środki pochodzące z praw telewizyjnych.

Z kwestią finansowania sportu wiąże się bezpośrednio prawo sportowe oraz akty prawne, które wpływają na finansowanie działalności sportowej w Polsce. Niewątpliwie oprócz prawnych aspektów, do zbioru elementów znacząco wpływających na finansowanie sportu zaliczyć powinniśmy takie kwestie jak: infrastruktura sportowa, współpraca ze związkami sportowymi, współpraca z ligami i ogólnie współpraca z interesariuszami biznesu sportowego.

W zakresie finansowania możemy wyróżnić kilka głównych grup odbiorców środków trafiających do sportu:
⚽️ Sport powszechny
🏀 Sport profesjonalny
🏈 Sport szkolny w formie UKS
⚾️ Imprezy sportowe (organizatorzy).

Finansowanie sportu zależy również od lokalizacji danego podmiotu, który korzysta ze środków finansowych. Inaczej wygląda to na obszarach wiejskich a inaczej w miastach czy też województwach.

Ze względu na tak szeroki zakres pojęcia finansowania sportu zdecydowałem się stworzyć platformę wymiany informacji, gdzie pojawiać będą się badania polskiego rynku sponsoringu i finansowania sportu, artykuły dotyczące kwestii prawnych, poradniki, szczegóły finansowania sportu przez JST, wpisy w zakresie sponsoringu i marketingu sportowego, najciekawsze publikacje z mediów dotyczące kwestii finansowania sportu oraz wywiady w formie pisanej oraz podcastów z ekspertami zajmującymi się kwestią finansów w branży sportowej.

Nazywam się Łukasz Strzelecki i będę dla moich czytelników tworzył FinansowanieSportu.pl.

Komentarze