Marketing i sponsoring sportowy w kreowaniu marki

 

Duży ładunek pozytywnych emocji jakie towarzyszą wydarzeniom sportowym pozytywnie wpływa na kreowanie marki poprzez marketing i sponsoring sportowy. Sport to także duży rynek, na którym spotykają się różni konsumenci: kibice, organizatorzy, sympatycy, wolontariusze czy uczestnicy zajęć oraz sportowcy. Dzięki wspomnianym wcześniej cechom, marketing sportowy odróżnia się znacząco od tradycyjnego marketingu i wyróżnia go:

- współpraca między organizacją a otoczeniem marketingowym,

- szeroki zakres wiedzy odbiorców (klientów),

- nieprzewidywalny charakter oferty,

- zmienne tendencje na rynku,

- specyficzny sposób konsumpcji,

- nieprzewidywalność efektu usługi oraz niewielki wpływ na kształt i efekt finalnego produktu.

Różnice te stanowią z jednej strony ogromne wyzwanie, a nawet zagrożenie dla efektywności podejmowanych działań, ale z drugiej strony stanowią szansę na osiągnięcie wysokiej skuteczności (np. w przypadku spektakularnej wygranej, wyniku sportowego, wyróżniającej osobowości zawodnika) [Rak, Szulgina, 2014]. Szerokie spektrum interesariuszy sportu pozwala markom na uczestnictwo w wyjątkowych wydarzeniach i transfer wizerunku. Tak zbudowane zaufanie tworzy stabilne więzi, które przekładają się na zainteresowanie produktem lub usługą świadczoną pod daną marką. Korzyści wynikające z wykorzystania sportu w działaniach marketingowych i sponsoringowych organizacji są wyjątkowo pożądane i kuszące dla organizacji. Prezentacja produktu czy marki w czasie krótko trwających imprez sportowych może przynieść ogromne korzyści marketingowe, choć długotrwałe efekty osiągnąć można jedynie poprzez konsekwentne i systematyczne działania w długim czasie [Wang 2011].

Łukasz Strzelecki


Komentarze