Jakie zmiany czekają sport w samorządach lokalnych w 2021 roku?

 


Sytuacja jaka panuje w Polsce i na całym świecie od początku tego roku wywróciła kompletnie funkcjonowanie organizacji sportowych zarówno tych dużych jak i małych klubów lokalnych. Finansowanie sportu przez samorządy również przybiera coraz to nowsze wymiary. Wiele środków przeznaczanych do tej pory na kulturę fizyczną zostało przeznaczonych na walkę z pandemią COVID-19? Jak radzą sobie samorządy w tych trudnych warunkach? Czy sport nadal jest ich priorytetem? O to zapytaliśmy Wojciecha Bilińskiego – Dyrektora Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Jak wygląda obecnie zaangażowanie samorządów w finasowanie sportu w dobie pandemii COVID-19?

Samorządy z racji swoich ustawowych działań musiały się zmierzyć z niespotykaną nigdy sytuacją bieżącego korygowania budżetu dla zabezpieczenia środków na wydatki związane z pandemią covid-19. Część z nich z pewnością musiała zmodyfikować kwoty przeznaczone pierwotnie na działania sportowe i np. nie ogłaszać konkursów dla organizacji pozarządowych czy rezygnować z lokalnych programów sportowych. Jednocześnie widać, że nawet w pandemii ludzie chcą uprawiać sport  i traktują go jako ważną potrzebę życiową.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego, pomimo pandemii covid-19 realizuje zadania z zakresu sportu w 2020 roku. Oczywiście większość z nich przebiega w zmienionym lub zmniejszonym zakresie, zwłaszcza te, które dotyczą tzw. projektów miękkich, związanych ze sportem dzieci i młodzieży i organizacją imprez sportowych (szczególnie w sporcie powszechnym). Szczególnie trudne są projekty, które powiązane są ze środowiskiem szkolnym. Jednak przy stałej współpracy, zmianach dokonywanych w terminach czy zakresach zadań, dużą część z nich udaje się realizować. W sporcie kwalifikowanym i zawodach wyższego szczebla jest to łatwiejsze (można je np. organizować bez udziału publiczności). Zmianie nie uległy natomiast zadania dotyczący rozwoju i poprawy bazy sportowej. Realizowane są zadania dotyczące remontów i modernizacji obiektów sportowych i oczywiście budowa Polany Jakuszyckiej. Utrzymaliśmy również program stypendialny dla najzdolniejszych młodych sportowców w regionie.

Jakie zmiany czekają samorządy w 2021 roku w zakresie pozyskiwania środków na sport?

Obecna sytuacja jest trudna, dynamiczna i wymusza na samorządach, zarówno lokalnych, jak i województwie, przesuwanie i zabezpieczanie środków na walkę z pandemią i jej skutkami (mam tu na myśli zarówno pomoc bieżącą, jak i programy pomocowe oferowane różnym branżom). Jednocześnie wiemy, że sport jest ważną częścią życia ludzi, spełniającą wiele ról – nie tylko hobbystyczną, ale też jako środek do pozyskania lub podtrzymania zdrowia czy kontaktów społecznych. Myślę, że zwłaszcza na początku roku będzie wiele niepewności co do możliwości uzyskania dotacji na sport. Zarówno organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne, jak i samorządy, które będą chciały pozyskać środki na realizację np. inwestycji sportowych, będą skazane na czekanie i dopasowanie się do sytuacji związanej z pandemią i możliwością przeznaczenia funduszy na sport np. ze środków krajowych. Czeka nas wiele niepewności.  Dziś jest jeszcze za wcześnie, aby wyrokować o ostatecznej sytuacji finansowej. Mam nadzieję, że dotychczasowe formy, jak i źródła finansowania sportu, zarówno na poziomie regionalnym/lokalnym, ale i krajowym, zostaną utrzymane. Nawet jeśli zmienią się wysokości alokacji środków.

Jak radzi sobie samorząd województwa dolnośląskiego w dobie pandemii w kwestii finasowania sportu? Czy środki są zmniejszone?

Sportowy budżet Województwa Dolnośląskiego w dobie pandemii nie uległ znacząco zmianie. Przesunięte zostały środki na wypłatę dotacji dla gmin, które budują baseny przyszkolne w programie „Dolnośląski Delfinek”, ale wynikało to z ze zmiany harmonogramów inwestycji, a nie obcięcia tych środków. Zadania dotyczące szkolenia sportowego realizowane są pomimo obostrzeń i lockdownu na wiosnę. W zakresie innych zadań staramy się wprowadzać na wniosek stowarzyszeń zmiany w umowach, aby móc zadania realizować z korzyścią dla mieszkańców. Na bieżąco współpracujemy ze środowiskiem sportowym. Oczywiście części imprez sportowych nie udało się zorganizować, ale problem dostosowania się do obostrzeń lub zakaz działalności sportowej dotyczył wszystkich. Zaoszczędzone w ten sposób środki staramy się kierować na inne zadania możliwe do realizacji, jak np. poprawa bazy sportowej. Dlatego też w tym roku dwukrotnie ogłosiliśmy program adresowany do klubów/stowarzyszeń w ramach poprawy ich bazy sportowej.  

Czy samorządy powinny nadal inwestować w infrastrukturę sportową czy przeznaczyć pieniądze na walkę z koronawirusem?

To trudne pytanie. Oczywiście, że obowiązkiem samorządów jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom, stąd z pewnością przeznaczają środki na chociażby środki ochrony bezpośredniej czy bieżące wydatki/ dotacje przekazywane jednostkom lecznictwa.  Również wsparcie poszczególnych branż, które w wyniku pandemii ucierpiały najbardziej, jak np. turystyka, hotelarstwo czy niektóre usługi jest równie ważne. Teraz, kiedy samorządy planują swoje budżety na 2021 rok, wciąż nie mamy pewności, jak długo będzie utrzymywał się stan pandemii, a co za tym idzie ograniczenia i obostrzenia. Z drugiej strony prowadzenie inwestycji sportowych jest również wsparciem dla branży budowlanej, a efekty – w postaci sal, hal czy boisk sportowych mogą być na bieżąco wykorzystywane choćby przez szkoły. Jest to również inwestycja w przyszłość.

Czy małe lokalne kluby mogą liczyć na pomoc samorządów w tych trudnych czasach?

Wsparcie funkcjonowania lokalnych klubów jest zadaniem własnym gminy. To od nich zależy struktura budżetu i wydatki przeznaczane na sport. Województwo może wspierać kluby w organizowanych przez nie przedsięwzięciach, zawodach itp. Z naszej strony możliwe jest pozyskanie również dotacji na remonty i modernizację infrastruktury sportowej – takie zadania realizujemy. Staramy się, by w przyszłorocznym budżecie województwa środki na sport zostały  utrzymane w jak największym wymiarze w stosunku do lat ubiegłych.

Komentarze