Sytuacja finansowa klubów Ekstraklasy

 
Wybuch pandemii Covid-19 na początku 2020 roku wywołał negatywny wpływ na większość branż, co przyczyniło się do globalnego kryzysu gospodarczego. Jest to pierwszy od dłuższego czasu kryzys gospodarczy, którego przyczyną były czynniki pozaekonomiczne. W związku z tym, poradzenie sobie z powstałą sytuacją stało się trudnym wyzwaniem dla całego społeczeństwa. 

Jednym z obszarów, który w dużym stopniu ucierpiał z powodu kryzysu jest branża sportowa. Kluby sportowe doświadczyły spadku przychodów od grupy docelowej, co jest typowym zjawiskiem w czasie trudności ekonomicznych. Oprócz tego, kluby straciły możliwość dotarcia do swoich kibiców w przestrzeni realnej, ponieważ udział społeczności w rozgrywkach oraz działalność stacjonarnych punktów sprzedaży została ograniczona, zgodnie z rozporządzeniami rządu.  Dla większości klubów sportowych wpływy pieniężne ze sprzedanych biletów i dodatkowych artykułów sprzedawanych w dniu meczowym stanowią istotną część przychodów. W 2019 roku przychody z dni meczowych stanowiły 15,36% wszystkich przychodów klubów Ekstraklasy, co jest trzecim największym źródłem wpływów finansowych, zaraz po sprzedaży praw komercyjnych i transmisji rozgrywek. Ponadto, od marca do maja 2020 roku rozgrywki Ekstraklasy zostały tymczasowo wstrzymane, co również miało wpływ na kondycję finansową klubów.

Postawiliśmy sobie cel przeanalizować obecność o nasilenie niekorzystnego wpływu pandemii na sytuacje finansów klubów Ekstraklasy.  W celu przeprowadzeniu badań zostały zastosowane takie techniki badawcze jak: analiza statystyczna za pomocą wskaźnika Altmana analiza dokumentów źródłowych. W celu ustalenia kondycji finansowej klubów posługiwaliśmy wskaźnikiem Altmana, jest to miara, która pozwala za pomocą pewnych wskaźników finansowych określić ryzyko upadłości spółki. Ten wskaźnik został obliczony dla 14 klubów, są to wszystkie zespoły, które brały udział w rozgrywkach ekstraklasy w sezonach 2018/2019 oraz 2019/2020, właśnie dla tych dwóch okresów.

Porównując wskaźniki z dwóch sezonów pomiędzy sobą, zauważyliśmy, że faktycznie sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła: przed pandemią cząstka klubów zagrożonych upadłością wynosiła 57%, a w czasach pandemii już to było 79%. W dziewięciu klubach sytuacja finansowa pogorszyła się, ale nadal mamy do czynienia z 5 podmiotami, które poprawiły swoją kondycję.

W ramach badań zostały również przeanalizowane działania z zakresu marketingu i public relations, które podjęły kluby Ekstraklasy z próby badawczej w trakcie pandemii Covid-19.Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań stały się bilety i karnety wirtualne. Z powodu ograniczenia udziału kibiców w rozgrywkach, możliwe jest tylko obejrzenie transmisji online. Jednak, kibice przez zakup biletu mogą finansowo wesprzeć swój klub. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone przez 13 z 14 klubów biorących udział w analizie.

Szczególny nacisk przez kluby polskiej Ekstraklasy został położony na rozwój treści zamieszczonych we własnych mediach klubów: stronach internetowych, portalach społecznościowych i transmisyjnych. W trakcie pandemii, przestrzeń wirtualna stała się dla klubów jedyną formą przekazywania treści swoim kibicom, w wyniku czego kluby znacznie zwiększyły ich jakość i ilość. Zostały stworzone nowe programy na klubowych portalach YouTube. Jeden z klubów zaczął też swoją działalność na Tik Toku. Na stronach internetowych pojawiła się duża liczba artykułów na tematy związane z teraźniejszą działalnością klubów oraz historią zespołów. Facebook i Instagram stały się dla klubów platformami do prowadzenia konkursów i akcji charytatywnych.

Istotnym źródłem przychodu w trakcie pandemii dla klubów stały się sklepy klubowe, głównie internetowe. Kluby rozwijały działanie swoich serwisów internetowych, została rozszerzona oferta sklepów z klubowymi gadżetami. Najbardziej popularnym, nowym produktem stały się stylizowane w kolorach poszczególnych klubów maseczki ochronne, które do swojej oferty dodała większość badanych jednostek gospodarczych.

10 z 14 klubów również brała czynny udział w akcjach charytatywnych, organizując zbiórki czy licytacje. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ma istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy, a w szczególności w trakcie trudnych okresów gospodarczych. Środki zebrane w ramach akcji były przekazywane na poczet zakładów opieki medycznej lub społeczności lokalnej w celu wspomagania ich w walce z panującą pandemią Covid-19. Jak widzimy, większość klubów stosowała podobne rozwiązania w zakresie marketingu i public relations, jednak istnieje znaczna różnica pomiędzy obliczonymi wynikami zagrożenia upadłością wśród różnych klubów.

Należało by tu bardziej szczegółowe przyjrzeć się do piątki klubów, które mimo powstałej sytuacji poprawiły swoją sytuację finansową. Są to Lechia Gdańsk, Lech Poznań oraz Legia Warszawa. To są trzy kluby o najwyższych przychodach w lidze, które umiejętnie w trakcie pandemii wykorzystały swój potencjał polegający głównie na dużej ilości sympatyków, skutecznie prowadząc kampanie marketingowe.Należałoby tu wspomnieć o tym, że właśnie te trzy kluby byli najaktywniejszymi analizowanymi podmiotami w zakresie współpracy ze swoimi sponsorami. Tak, Lech Poznań wraz z jednym swoich największych sponsorów, chińską platformą handlową Aliexpress, dał możliwość swoim sympatykom skorzystać z kodu rabatowego dla nowych użytkowników sklepu. Fani również mieli możliwość kupić produkty z dziecięcej kolekcji technicznego partnera Macrona ze zniżką 25%. Ciekawość również budzi nawiązanie współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jedną z największych korzyści płynących dla klubu z Poznania będzie nowe narzędzie zajmujące się stworzeniem bazy danych, a także ich analizą oraz przetwarzaniem.

Działania Legii i Lechii ze swoimi partnerami a sponsorami były nieco skromniejsze, w porównaniu do Lechu Poznań, jednak nadal wyróżniają oni na tle innych. Biało-zielone wraz z producentem wody Nata, występującym sponsorem klubu przekazywali wodę do szpitala tymczasowego, który został rozmieszczony tuż obok stadionu. Legia podobnie razem ze swoimi sponsorami a partnerami zrealizowała mnóstwo projektów, aby wesprzeć cierpiących od skutków pandemii.

 Pozostałe 2 kluby, które poprawili swoją kondycje finansową w trakcie pandemii, to Zagłębie Lubin i Jagiellonia Białystok. Nie są to zespoły o wyróżniających wynikach sportowych i ekonomicznych, ilość sympatyków jakich kilkukrotnie mniejsza od klubów opisanych powyżej. Co jednak bardzo operatywnie zastosowali rozwiązania przeciw kryzysowe, dochodząc do znacznej redukcji kosztów oraz optymalizacji działalności operacyjnej, co pozwoliło im zminimalizować negatywny wpływ pandemii Covid-19.Podsumowując, pandemia Covid-19 naniosła istotny uszczerbek branży sportowej w Polsce, co więcej widnieje się tendencja do pogorszenia zaistniałej sytuacji, co jest związane między innym z odejściem sponsorów klubów, które również poważnie cierpią się wskutek pandemii. Co jednak, mamy również pozytywne przykłady działań klubów w nietypowych, mało korzystnych warunkach. Pozwala to popatrzyć na sytuacje z innej, bardziej pozytywnej strony. Taki impuls może zaangażować kluby sportowe do istotnych zmian w lepszą stronę, dzięki którym lepiej stanie każdemu: kibicom, sponsorom i partnerom a samym klubom.

Semen Romaniuk, Agata Zawierucha, Jakub Ochodek, Uniwersytet Jagielloński, Koło Naukowe Managerów Sportu przy UJ 


Komentarze